Ukrayna Nüfusu

Ukrayna nüfusu genç dinamik ve son derece çalışkan bir toplumdan oluşmaktadır. Son sayımlara göre 45 milyon ile Avrupa da artmaya devam eden popülasyonlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Slavik ya da slav olarak nitelendirebileceğimiz Letonya, Litvanya, Rusya, Belarus, Gibi Rus dili ve lehçelerini konuşan ülkeler ile aynı soydan gelmektedirler. Ayrıca Rusça ile %95 oranında aynı kelimeler ve alfabe kullanılmaktadır. Ülkede son dönemde yaşanan siyasi gerilimler ve Rusya ile yaşanan kısa süreli çatışma ortamı son bularak son üç yıldır büyük bir istikrar ve kalkınma hamlesi başlamıştır. Tarihi 1500 eskiye dayanan Kiev prensliği ile başlayan yükseliş Osmanlı devletinin ortaya çıkışı ile son bulmuş olsa da Osmanlı devletinin dağılmasından sonra Rusya ile birleşerek Sovyetler birliği adı altında devam etmiştir. Sovyetler birliğinin dağılmasının ardından bağımsız Ukrayna kurulmuştur. Ukrayna 45 milyon nüfusu ile önemli ülkeler sıralamasında önde gelmektedir.

Ukrayna Sosyokültürel Yapısı ve Türk Nüfusu

Ukrayna da ırkçılık görülmemektedir. Özellikle ülkemiz ile iyi ilişkilere sahip olan siyasal yapısı turist ve öğrenciler için olağan üstü imkanlar ortaya çıkartmaktadır. Avrupa birliği ile yapılan anlaşmalar gereği Avrupa birliği üye ülkelere Ukrayna vatandaşları vize olmaksızın seyahat edebilmektedir. Bu nedenle ülkede eğitim görmek isteyen Türklerin sayısında bir hayli yükseliş olmuştur. Zira Avrupa düzeyinde eğitim veren Kiev ve Kharkiv üniversiteleri gelecekte mezunlar için Avrupa birliğinde geçerli mavi diploma verme yetkisine sahip olacaktır.