Ukrayna’da Üniversite Okumak İçin Gerek Evraklar

LİSE DİPLOMASI

Lise Diploması Aslı ve Noterden tasdikli suret,vilayet makamından apostilli.

TRANSKRIPT

Lise Not Dökümü 1,2,3,4 Dönemi Yıl Sonu notlarını gösteren belge vilayet

makamından apostilli..( Noter Onaylı olmayacak.)

SAĞLIK RAPORU

Devlet hastanelerinden veya Aile hekimliğinden alınan,Sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli.( Tek Dr.Yeterli imzası yeterli ) ( Noter Onaylı olmayacak.)

ELİZA TESTİ

Devlet hastanelerinden sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli.

DOĞUM BELGESİ FORMÜL A

Nüfus müdürlüğünden alınacak. Vilayet makamından apostilli…( Noter Onaylı olmayacak.)

FOTOGRAF7 Adet vesikalık resim arka zemini beyaz olması gerekir.

PASAPORT SURETİ

Yeni pasaportların sadece resim olan sayfanın fotokopisi ( Apostile gerek yoktur. Pasaportunuzun bitiş süresi en az 5 senelik olması önerilir.)

Kaynak : Ayed