Ukrayna’nın Eğitim Sistemi Nasıldır?

Hazırlık Eğitimi : 1 Yıl
Lisans Eğitimi : 4 Yıl
Uzmanlık Eğtimi : 1,5 Yıl (Teknik alanlar için)
Master : 2 Yıl (+1 hazırlık, sonradan gelenler için Rusça)
Doktora : 3-6 Yıl

Eğitim sistemi yüksek kalitede ve gelişmiş bir eğitim sağlar. Yerel ve merkezi otoritelerin en önem verdikleri amaçlarından bir tanesi herkese kaliteli eğitim almak için eşit firsatları sunmaktır. Ukrayna Yüksek öğretim yapısı UNESCO, AB ve diğer uluslar arası organizasyonların gelişmiş ülkelerdeki yüksek öğretim kriterlerine göre oluşturulmuştur. Yüksek öğretim Ukrayna yasalarının öngördüğü biçimde sistemin parçalarının biri biri ile olan entegrasyonu üzerine kuruludur. Bu durum eğitim ve nitelik derecesinin yüksek tutulmasına bağlı kalınarak, temel ve mesleki bilimler ve uygulamadan oluşmaktadır. Ukrayna’da yüksek öğretim “ön uzmanlık”, “Lisans”, “uzmanlık-master” seviyelerinden oluşmaktadır
Nüfusun yaklaşık %22’lik kısmına yine nüfusun %7’sini luşturan profesyoneller eğitim vermektedir.
Uluslararası öğrenciler Ukrayna’da bulunan yüksek öğretim kurumlarından yabancı öğrencilere eğitim verme yetkisi bulunan üniversite, enstitü ve yüksek okullarda eğitim alabilirler. Bu yetki kurumlara Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafindan verilmektedir. Uluslararası öğrencilere eğitim veren üniversitelerdeki eğitimin kalitesi yine aynı bakanlığın kontrolü altındadır.

Uluslararası öğrenciler eğitimlerine hazırlık yılı ile başlarlar. Hazırlık sınıflarında İngilizce / Rusça / Ukraynaca dil eğitimi ile beraber öğrencinin ileride devam edeceği fizik, matematik analiz, teknik resim gibi bölümle alakalı temel bilgi ve terminolojiye ilişkin eğitim de verilir. Uluslararası öğrenciler hazırlık sınıfını bitirdikten sonra ister aynı üniversitede isterlerse de diğer bir üniversitede ana bölümlerine yabancı öğrencilerle beraber devam ederler.