Ukrayna’ya Gideceklere Tavsiyeler

Ukrayna ırkçılık ve faşist saldırıların %1 oranda görülebildiği ülkelerden biridir. Fakat bu oranın Amerika da %54 oranında görüldüğü varsayılırsa eğitim ya da turizm için oldukça ideal bir ülke olacaktır. Zira Ukrayna Türk vatandaşlarından vize talep etmeyen bir ülkedir. Bu nedenle ülkeye hem ticari hem eğitim hem de turistik amaçlarla binlerce Türk akın etmektedir. Ayrıca ülkemizde yaşayan yabancı gelinler arasında Rusya ve Ukrayna vatandaşları liste başında yer almaktadır. Bu nedenle gelecek planları yapanlar için Ukrayna son derece uygun bir nokta olacaktır. Ukrayna iş gücü için doğru bir tercih olmasa da milli gelir henüz aylık 350 dolar seviyelerinde seyretmektedir. Fakat yakın gelecekte bu oran katlanacaktır.

Ukrayna Ekonomik Yapısı

Ekonomik olarak dağılan Sovyetler birliğinden sonra büyük bir kalkınma gerçekleşmemiştir. Zira Sovyetler birliği dağılsa da Ukrayna üzerindeki etkisi 2005 yılının sonlarına kadar devem etmiştir. Bu nedenle son dönemde Ukrayna yönetiminin batıya yönelmesi Rusya ile olan ilişkileri zayıflatmış olsa da bu ilişkiler henüz kopmamıştır. Hali hazırda aynı dili konuşan ve yazan halk aynı soy ağacından gelmektedir. Ukrayna ve Rusya arasındaki benzerlik Türkiye ve Azerbaycan örneği olarak değerlendirilebilir. Ukrayna ekonomik açıdan ülkemiz ile benzerlik gösterse de ağırlıklı olarak tarım ile geçimini sağlamaktadır. Son yıllarda sanayi hamlesi ile kalkınma sürdürülmektedir.